Naše motocykly IV. díl


Období let 1918 - 1953 / G-L


Čtvrtý díl historie naší motocyklové výroby podchycuje značky od písmen „G-L“. Kniha Naše motocykly IV na dvě stě sedmdesáti stranách vedle značek méně známých přináší historii motocyklů kupř. Hurikan, Itar nebo Jac.


Knihu možno objednat na adrese:
Libor Marčík, Hlavní 161, 252 25 Jinočany
nebo e-mailem.
Cena: 900 Kč (+ poštovné)


Naše motocykly IV     Naše motocykly IV


Naše motocykly IV     Naše motocykly IV


Naše motocykly IV     Naše motocykly IV


Naše motocykly IV     Naše motocykly IV


Naše motocykly IV     Naše motocykly IV


• zpět •